Ancient Greek Dance Aesthetics and the Dipylon Wine Jug

  • Datum: –16.00
  • Plats: SCAS, Thunbergssalen Linneanum, Thunbergsvägen 2, Uppsala
  • Föreläsare: Eric Cullhed, Pro Futura Scientia Fellow, SCAS. Associate Professor of Greek, Uppsala University
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Kontaktperson: Stina Grånäs
  • Telefon: 018-55 70 85
  • Seminarium

Eric Cullhed talar på temat "Ancient Greek Dance Aesthetics and the Dipylon Wine Jug". Efteråt ges tillfälle till frågor. Seminariet hålls på engelska.

Ytterligare information