INSTÄLLT! Att undervisa om det ofattbara- en ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen

  • Datum: –17.00
  • Plats: Engelska parken sal 2-K1023
  • Föreläsare: Ylva Wibaeus
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för judiska Studier
  • Kontaktperson: Lars M. Andersson
  • Seminarium

Ylva Wibaeus är universitetslektor i ämnesdidaktik, inriktning historia, vid Institutionen för de Humanistiska och Samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD), Pedagogiska institutionen vid Stockholms universitet.

Ylva Wibaeus har särskilt intresserat sig för frågan om hur skolans kunskapsuppdrag och dess värdeuppdrag kan integreras i ämnesundervisning. Detta inkluderar även frågor om hur antisemitism och rasism etc. kan bekämpas. Hon är vidare ordförande i Svenska Korczaksällskapet och i denna egenskap engagerad i frågor som rör barns rättigheter och barnets rätt till respekt på alla nivåer i samhället. I avhandlingen Att undervisa om det ofattbara- en ämnesdidaktisk studie om kunskapsområdet Förintelsen (2010) belyses och diskuteras dels frågor om syfte och principer för urval när det gäller vad för slags kunskaper om Förintelsen och dess historia som väljs ut och varför just dessa. Dels frågor om hur dessa kunskaper möter eleven och åstadkommer ett lärande som ger de önskade effekterna.