Framtidsakademin: Agenda 2030 och mänskliga rättigheter – en skenhelig allians?

  • Datum: –19.00
  • Plats: Stadsbiblioteket
  • Föreläsare: Johanna Ohlsson, Johanna Ohlsson är doktor i etik och projektledare för Uppsala universitets regeringsuppdrag i mänskliga rättigheter.
  • Webbsida
  • Arrangör: CEMUS, Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, och Folkuniversitetet Uppsala
  • Kontaktperson: Daniel Mossberg
  • Föreläsning

Varmt välkommen till en öppen föreläsning med Johanna Ohlsson, doktor i etik och projektledare för Uppsala universitets regeringsuppdrag i mänskliga rättigheter. “Agenda 2030 och mänskliga rättigheter – en skenhelig allians?”

Agenda 2030 vilar på uppfattningen om människors lika värde och bygger till stor del på mänskliga rättigheter. Trots detta är Agendan primärt miljötung och rättighetsperspektivet är inte alltid tydligt. Denna föreläsning och diskussion handlar om hur mänskliga rättigheter och hållbar utveckling hänger ihop inom ramen för Agenda 2030, och vilka utmaningar som uppstår i mötet mellan delvis olika forskningstraditioner. Johanna Ohlsson är doktor i etik och projektledare för Uppsala universitets regeringsuppdrag i mänskliga rättigheter.