INSTÄLLT: Kurs Våga tala

Många studenter tycker att det är svårt och ångestfyllt att tala inför andra. Kursen ”Våga tala” är till för dig som vill komma till rätta med det här problemet.

Att hålla föredrag, redovisa grupparbeten eller bara vara aktiva vid seminarier kan bli så jobbigt att man får kroppsliga symtom och det kan bli svårt att klara av studierna. På kursen får du kunskap om vad som sker i en när talängslan slår till och du får träna på att göra presentationer inför andra.

Kursen ges fem gånger under våren 2020, onsdagar kl. 14.30-17.00 med start onsdag 4 mars. Sista anmälningsdag är 2020-02-25

Obs! Kursen är inställd från och med 18 mars.

Läs mer om kursen och anmälan.