Estlandssvenska seminarieserien "Drompip, tagelharpa, videflöjt"

  • Datum: –20.00
  • Plats: Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) Gamla torget 3, 3 tr, IRES bibliotek
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES)
  • Kontaktperson: Ingvar Svanberg
  • Föreläsning

Bert Eriksson och Jan Winter spelar och berättar om varför estlandssvenskarnas musik är både unik och global, en del av det svenska och samtidigt en del av ett kulturstråk som sträcker sig ända från Shetland i väster till Karelen i öster.

Välkomna till vårterminens första estlandssvenska seminarium! Den här terminen satsar vi bland annat på kultur i olika former. Vi börjar med ett musikaliskt inslag.

Bert Eriksson och Jan Winter spelar och berättar om varför estlandssvenskarnas musik är både unik och global, en del av det svenska och samtidigt en del av ett kulturstråk ända från Shetland i väster och till Karelen i öster.

För mer information vänligen kontakta organisatörer Ingvar Svanberg ingvar.svanberg@ires.uu.se eller Hele Kiiman hele.kiimann@ires.uu.se