Lika villkorsdag

  • Datum: –16.00
  • Plats: Uppsala: Eva Netzelius-salen, Blåsenhus; Campus Gotland: B 43 via länk
  • Föreläsare: Lovise Haj Brade, universitetslektor Mittuniversitetet
  • Arrangör: Lika villkorsrådet
  • Kontaktperson: Ann-Sofie Wigg Bodin
  • Telefon: 018-471 18 53
  • Studentevenemang

Välkommen på Lika villkorsdagen för anställda och studenter vid Uppsala universitet. Årets tema är breddad rekrytering och deltagande.

Program

13.15-13.25 Inledning Cecilia Wejryd, rektorsråd för lika villkor

13.25-14.30 Breddad rekrytering eller smalare reproduktion? Några tankar om akademisk försthet Lovise Haj Brade, universitetslektor Mittuniversitetet

14.30-15.00 Fika

15.00-15.45 Paneldiskussion med: Lovise Haj Brade, representanter för Lika villkorsrådet, Cissi Edin - Studentavdelningens breddad rekrytering, Joachim Ekström - Enheten för studentrekrytering på Kommunikationsavdelningen, ESMeralda och Uppsala universitets förenade studentkårer. Moderator: Cecilia Wejryd

15.45-16.00 Avslutning Cecilia Wejryd, rektorsråd för lika villkor

Medarbetare vid Campus Gotland kan delta via videolänk i lokal B 43.

Anmäl dig senast 17 mars.