Boost your information seeking skills - Online

Denna workshop riktar sig till doktorander, post docs eller forskare som vill uppdatera sina kunskaper i informationssökning. Under workshopen kommer vi fokusera på ämnen inom naturvetenskap och teknik.

Innehåll:

·       Hitta relevanta databaser för ditt ämne

·       Effektiva sökstrategier

·       Verktyg för att identifiera högt rankade tidskrifter inom ett ämne

·       Tips om hur du kan hålla dig uppdaterad i ditt ämne

·       Diskussioner med andra deltagare om informationssökning

Målgrupp: doktorander, post docs, forskare, lärare eller andra anställda på Uppsala universitet

Tillfället kan komma att ges på engelska vid behov.

Anmäl dig

Boost your information seeking skills - Online