Disputation: The Arctic Ocean palaeomagnetic record: a stratigraphic approach

Steffen Wiers försvarar sin doktorsavhandling The Arctic Ocean palaeomagnetic record: a stratigraphic approach. 

Opponent
Professor Conall Mac Niocaill, University of Oxford. 

Betygsnämnd
Prof. Jorijntje Henderiks, institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.
Prof. Stuart Gilder, institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.
Prof. Stefan Wastegård, institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet. 
Prof. Graham Budd, institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet (ledamotreserv).

Ordförande vid disputationen
Professor Ian Snowball, institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.

Länk till Zoom:
https://uu-se.zoom.us/j/62601574203