Introduktion till 3D-skrivare på Ångström Makerspace

  • Datum: –19.00
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Agnes Kotka
  • Workshop

Välkommen till en introduktion i 3D-printing anordnat av Ångström Makerspace. Efter kursen kommer du att ha 3D-printing licens och möjlighet att själv boka 3D-skrivarna i Ångström Makerspace. Tillfället anordnas i Zoom (digitalt).

Till zoomrummet:  https://uu-se.zoom.us/j/67486481312

Tillfället kan komma att ges på engelska vid behov.

Anmäl dig

Introduktion till 3D-skrivare på Ångström Makerspace