Framtida extremväderhändelser i mellanbreddgraderna

Docenturföreläsning

Gabriele Messori ger docenturföreläsning: Framtida extremväderhändelser i mellanbreddgraderna.

Institutionen för Geovetenskaper inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet Meteorologi.

Antropogena utsläpp och aktiviteter påverkar vårt klimat. Vi ser konsekvenserna redan nu, och vi förväntar oss större förändringar i framtiden, som exempelvis både ett förändrat medelklimat och förändringar i extremväderhändelser.

I den här föreläsningen presenterar jag olika framtida klimatscenarier, och vad de innebär för extremväderhändelser. Jag ska fokusera specifikt på vädret i mellanbreddgraderna, och på väderhändelser som är relevanta för Sverige och Europa.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Föreläsningen kommer att ges via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69256371859

Välkomna!