Kvinnorum

  • Datum: –15.00
  • Plats: Sal XI
  • Föreläsare: Berit Sahlström
  • Webbsida
  • Arrangör: Teologiska institutionen
  • Kontaktperson: Mikael Larsson
  • Telefon: 070-38 52 616
  • Föreläsning

Teologiska institutionens likavillkorsgrupp anordnar öppet seminarium med textilkonstnären Berit Sahlström. Berit Sahlström fick i uppdrag att utsmycka sal XI och I i universitetshuset. Vävarna och gobelängen berättar en historia om förändring och under vilka premisser som akademiker och studenter får ta plats i det akademiska rummet. Berit berör också hur hennes erfarenheter av flera års arbete som jämställdhetshandläggare på Uppsala universitet knyter an till genomförandet av uppdraget.

Anmälan senast den 18 september. Länk till anmäla: http://doit.medfarm.uu.se/kurt16333.