Lärarcafé 8 oktober: Att plugga smartare

  • Datum: –18.00
  • Plats: Föredraget sänds live på Sektion Läras officiella Facebooksida samt via Zoom. För deltagande via Zoom följ länken https://uu-se.zoom.us/j/63621050688 med Meeting ID: 636 2105 0688
  • Föreläsare: Björn Lindqvist, grundare av företaget BrainGain som utbildar studenter och lärare i tillämpad studieteknik. Ordförande för Mensa International. Har skrivit boken "Plugga smartare".
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för samverkan och Sektion Lära
  • Kontaktperson: Andrea Dahlkild
  • Föreläsning

Vår mötesplats för lärare och lärarstudenter som tillfälligt flyttar till webben.

Lärarcafé 8 oktober: Att plugga smartare

Hur mycket tid skulle du spara om du läste dubbelt så fort? Vad skulle du kunna göra om du mindes dubbelt så mycket? När skulle det löna sig att kunna tänka mer kreativt?

Studieteknik är ett samlingsnamn för medvetna strategier för bättre lärande. Men går det att säga vad som fungerar bäst för alla när varje individ är unik? Och hur ska man som student, med ansvar för sitt eget lärande, förhålla sig till minne, förståelse och färdigheter? Viktiga frågor även för verksamma lärare som ju ansvarar både för sina elevers kunskapsinhämtning och sin egen. Björn Liljeqvist avslöjar på ett konkret sätt några hemligheter bakom effektiv inlärning - på Lärarcafé torsdag 8 oktober. 

Föredraget sänds live på Sektion Läras officiella Facebooksida samt via Zoom. För deltagande via Zoom följ länken https://uu-se.zoom.us/j/63621050688 med Meeting ID: 636 2105 0688

Bring your own coffee!