Lärarcafé: Forskning - är det något för lärare?

  • Datum: –18.00
  • Plats: Zoom samt Sektion Läras Facebooksida
  • Föreläsare: Sofie Mellberg, lektor i biologi och lärare i matematik på Rosendalsgymnasiet.
  • Webbsida
  • Arrangör: Sektion Lära tillsammans med Forum för samverkan/Fakulteten för utbildningsvetenskaper vid Uppsala universitet.
  • Kontaktperson: Andrea Dahlkild
  • Studentevenemang

Vår mötesplats för lärare och lärarstudenter.

Lärarcafé 3 december: Forskning - är det något för lärare?

Självklart! På Lärarcafé den 3 december får vi bevis på detta i form av läraren och forskaren Sofie Mellberg. Hon kommer att berätta om hur hon börjat sin resa som forskare på universitetet, för att sedan vidareutbilda sig till gymnasielärare. Med en fot i forskarvärlden och en skolvärlden förklarar hon varför forskningen både inspirerar och berikar hennes arbete som lärare.

Vi får exempel på varför det är viktigt att lärare både deltar i forskningsprojekt och konsumerar forskningsresultat, och tips på hur du som lärare eller lärarstudent kan göra om du själv vill ta steget in i forskningen.

Ta del av föredraget live på Sektion Läras Facebooksida, eller via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69793928153