EMMC-eSSENCE Multiscale Modelling Meeting 2020

  • Datum: –17.30
  • Plats: Mötet kommer att hållas via Zoom-plattformen
  • Föreläsare: Tejs Vegge (DTU Energy, Technical U of Denmark, Lyngby, DK), Anatole von Lilienfeld (Inst of Physical Chemistry & more, University of Basel, CH), Peter Coveney (Director of the Centre for Computational Science (CCS), University College London, UK), Jesper Friis (SINTEF, Norway), Barbara Kirchner (University of Bonn, DE), Igor Abrikosov (Linköping University, Sweden + SERC), Gerhard Goldbeck (EMMC, Europe and Cambridge)
  • Webbsida
  • Arrangör: eSSENCE-EMMC
  • Kontaktperson: Teoroo
  • Konferens

Om du vill ha en poster, registrera dig senast tisdagen den 3 juni. Vi uppskattar naturligtvis tidig registrering, men själva deadline för deltagare utan posters är midnatt den 6 juni. E-konferensen är gratis. Zoom-plattformen kommer att användas. Alla registrerade deltagare kommer att få en länk till mötet strax före konferensstart.

Registrera dig här

Multiscale modellering (koppling och länkning av modeller) är ett centralt tema i datorsimuleringar / beräkningar av komplexa system, och det är också ett centralt tema för detta möte. Avancerade metoder och modeller behövs för att överbrygga skalorna, för att kombinera fysikbaserade och datadrivna metoder, för att hjälpa modellerare att identifiera nya relationer och deskriptorer och att inleda nya fält, inklusive komplexa realistiska industriella problem.

Alla dessa aspekter exemplifierar essensen i vårt möte. Vi kommer att använda termen multiscale i en öppen och inkluderande mening vid detta möte. Det kommer att finnas ett antal dedikerade presentationer om ...

o  Nya metoder, modeller och koder

 Multiscale modellering (inklusive fysikbaserad + datadriven)

o  Batterier och energimaterial

o  Spännande modelleringsapplikationer

o  Industriell modellering

o  Och mer ...

Du kan se webbkonferensprogrammet på den här länken

Mötet arrangeras av det svenska nationella strategiska e-vetenskapliga forskningsprogrammet eSSENCE i samarbete med European Materials Modelling Council och med kollegor från vårt systerprogram SeRC.