Rektorsseminarium: Lärosätenas roll för svensk forskningsinfrastruktur

  • Datum: –16.45
  • Plats: Seminariet sker via zoom
  • Föreläsare: Medverkande: Tobias Krantz, utredare Kristina Edström, rektorsråd i forskningsinfrastruktur Ingela Nyström, ordförande SNIC Joakim Palme, professor i statsvetenskap Mia Phillipson, professor och vetenskaplig ledare ScilifeLab
  • Kontaktperson: Ann-Charlotte Hellzén-Wallin
  • Seminarium, Föreläsning

Tobias Krantz har fått regeringens uppdrag att leda en utredning om forskningsinfrastruktur som syftar till att lämna förslag på utveckling av organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur och e-infrastruktur på nationell nivå. Vid seminariet kommer en panel att diskutera frågan. Tobias Krantz deltar.

Seminariet sker via zoom https://uu-se.zoom.us/j/62628955064

I inspelet till den kommande forskningspropositionen lyfte Uppsala universitet och flera andra aktörer fram tillgången till forskningsinfrastruktur som en nyckelfråga för utvecklingen av svensk forskning. Allt fler forskningsområden är beroende av tillgång till och utveckling av avancerade anläggningar, instrument och stora databaser. Dessa drar ökande kostnader vilket innebär en risk för utvecklingen av både forskning och utbildning. Hur säkrar vi på bästa sätt tillgången till forskningsinfrastrukturer och vem ska ta ansvar för vad?

I våras utsåg regeringen Tobias Krantz till särskild utredare av forskningsinfrastrukturfrågan. Hans uppdrag är att kartlägga och analysera finansieringsformer och ansvarsfördelning för nationell infrastruktur, föreslå organisation av e-infrastruktur, modeller för finansiering, organisation och styrning, liksom ett samordnat system för strategisk prioritering, av nationell infrastruktur.

Under detta rektorsseminarium ger utredaren Tobias Krantz inledningsvis sin syn på uppdraget. Därefter diskuteras en rad nyckelfrågor relaterade till forskningsinfrastruktur och lärosätenas roll i detta sammanhang. Rektor Eva Åkesson inleder, prorektor Anders Malmberg modererar.

Rektorsseminarium: Lärosätenas roll för svensk forskningsinfrastruktur