Grants Day 2020

Det här året arrangerar universitetet Grants Day via Zoom. Evenemanget kommer att äga rum under tre halvdagar. Programmet hålls på engelska.

Under tre halvdagar kommer bland annat ett flertal forskningsfinansiärer att berätta om sina verksamheter och vad forskare kan tänka på när de utformar sina ansökningar.

Forskare från olika forskningsområden inom universitetet kommer att berätta om hur de gjorde för att lyckas med att få sina ansökningar om forskningsmedel beviljade.

Det kommer också att finnas representanter för Uppsala universitets forskningsstöd, datakontor och universitetets innovationskontor på plats för att berätta om hur de kan vara till stöd för forskare.

Du behöver fylla i en anmälan för att kunna delta i Grants Day. Zoom-länken till evenemanget kommer att finnas med i bekräftelsemejlet för anmälan. 

Anmäl dig till Grants Day 2020

Ytterligare information