UppTalk Weekly: Elflyg, en klimatpotential vi helt enkelt inte får missa!

  • Datum: –12.30
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/64055535917
  • Föreläsare: Mauritz Andersson, forskare vid institutionen för elektroteknik, elektricitetslära samt koordinator för ELISE, Elektrisk lufttransport i Sverige
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Lina Sors Emilsson
  • Telefon: 018-471 2138
  • Seminarium

Klimatutmaningen är akut och flyget står för en signifikant del av problemet. Vår gäst i denna veckas UppTalk Weekly är Mauritz Andersson, forskare i elektricitetslära som kommer att prata om hur vi inom ett decennium kan skapa ett resurssnålt och energieffektivt inrikesflyg genom att accelerera elflygets utveckling.

ELISE, Elektrisk Lufttransport i Sverige, är baserad på insikten att det krävs många som samverkar och är därför en satsning mellan flera av Sveriges ledande lärosäten och företag inom flygindustrin. Aktörer som tillsammans bygger elflyg med dagens teknologi samtidigt som det byggs kompetens för framtidens möjligheter.

Zoom-länk till seminariet: https://uu-se.zoom.us/j/64055535917

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare vid Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen och där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. 

Här hittar du information om kommande UppTalk Weekly