UppTalk Weekly: Nanomaterial för solenergiomvandling och några tankar om att flytta tillbaka till Uppsala

  • Datum: –12.30
  • Plats: Zoom-seminarium: https://uu-se.zoom.us/j/67317646626
  • Föreläsare: Anders Hagfeldt, professor i fysikalisk kemi
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Karin Thellenberg
  • Telefon: 018-471 49 47
  • Seminarium

Vår gäst i dagens UppTalk Weekly är Anders Hagfeldt, professorn vars solceller slagit världsrekord i effektivitet och den person som konsistoriet föreslagit till ny rektor för Uppsala universitet. Vi kommer att beröra både den forskning kring Grätzel-solceller som Anders forskat om men även hur det känns att flytta tillbaka till Uppsala.

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare vid Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen och där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. 

Här hittar du alla kommande UppTalk Weekly seminarier