ZOOM SEMINAR: Searching for the New Human: Glacier Melt, Anthropogenic Change and Self Reflection in Andean Pilgrimage

  • Datum: –16.00
  • Plats: Via Zoom
  • Föreläsare: Karsten Paerregaard, Global Horizons Fellow, SCAS. Professor Emeritus of Social Anthropology, University of Gothenburg
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Kontaktperson: Sandra Rekanovic
  • Seminarium

Seminariet hålls på engelska och följs av en frågestund. För mer information och zoomlänk, se hemsidan.