Disputation: Skada och ersättning vid immaterialrättsliga intrång

  • Datum:
  • Plats: Disputationen kommer att sändas live via Zoom.
  • Doktorand: David Johansson
  • Arrangör: Juridiska institutionen
  • Kontaktperson: Estelle Lercceteau-Köhler
  • Disputation

David Johansson försvarar sin doktorsavhandling i civilrätt.
Opponent är professor Marcus Norrgård, Helsingfors universitet
Ordförande är professor Håkan Andersson