Fysisk kulturnatt i de linneanska trädgårdarna

Linnéträdgården, Linnémuseet, Linnés Hammarby, Tropiska växthuset och utställningen Skördetid hos Familjen Potatis håller öppet under dagen.

Tack för att du visar hänsyn till andra besökare, håller avstånd och stannar hemma om du är sjuk!

Program:


Botaniska trädgården
11:00–16:00 Tropiska växthuset öppet för besökare. Lyssna på grodornas sång och se jättenäckrosens magnifika blad! Entréavgift 50 kr.

11:00–16:00 Skördetid hos Familjen Potatis: skördeutställning utomhus och i tält.

Linnéträdgården och Linnémuseet:

11:00–17:00 Trädgård och museum öppna förbesökare. Njuta av sensommarens färgprakt och av lugnet i professorsbostaden. Entréavgift 100 kr.

11:00–17:00 Bulbi Rudbeckii: Reproduktioner av ett urval av bilder på lök- och knölväxter ur Blomboken av Olof Rudbeck d.ä. Utställning i orangeriet.

11.30 & 14.30 In the world of Linnaeus: guided tour of the Linnaeus Garden (no more then 15 participants, pre-booking not available)

13.30 & 15.30 I Linnés värld: visning av Linnéträdgården (max 15 deltagare, ej möjligt att boka i förväg)

Linnés Hammarby:

11:00–17:00 kulturreservat, park, café och museum öppna för besökare. Upplev den lantliga idyllen och lär dig mer om Carl von Linné och 1700-talet. Entréavgift 100 kr.

11:00–17:00 Det vackra i förfall – fragment ur tiden: Fredrik Sköld ger små ting funna i naturen nytt liv i kompositioner med färg och bladguld. Utställning i östra flygeln.

11:30, 14:30 & 15:30: visning på svenska (max 15 deltagare, ej möjligt att boka i förväg)

12:30: guided tour in English (no more then 15 participants, pre-booking not available)

 

Visa hänsyn till andra besökare: håll avstånd, och stanna hemma om du är sjuk!