ZOOM SEMINAR: Knowledge and Curriculum in the Changing Landscapes of Higher Education

  • Datum: –16.00
  • Plats: Via Zoom
  • Föreläsare: Johanna Annala, Erik Allardt Fellow, SCAS. Senior Lecturer in University Pedagogy, Tampere University
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Kontaktperson: Sandra Rekanovic
  • Seminarium

Seminarium på temat "Knowledge and Curriculum in the Changing Landscapes of Higher Education". Seminariet hålls på engelska och följs av en frågestund. För mer information och zoomlänk, se www.swedishcollegium.se