SweDeliver och Nästa generation läkemedelsforskare: ett ekosystem för forskning och kompetensutveckling i samverkan

  • Datum: –13.20
  • Plats: Online seminarium (via Zoom)
  • Föreläsare: Christel Bergström, SweDeliver/Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: SweDeliver, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Christel Bergström
  • Seminarium

SweDeliver medverkar vid Innovationsveckan 2020 då Centrumledare Christel Bergström presenterar Sveriges nya kompetenscentrum inom läkemedelstillförsel. Anmäl dig nu och erhåll länk till evenemanget som sker online via Zoom.

SweDeliver – The Swedish Drug Delivery Center – är ett kompetenscentrum med akademiskt nav vid Uppsala universitet och 15 involverade företag från Sverige, Finland och Danmark.

SweDelivers aktiviteter är forskningsinriktade men inkluderar även ett arbetspaket för kompetensutveckling och livslångt lärande. Här utbildas så väl unga som seniora forskare, med samverkan mellan akademi och industri som stark drivmotor. Under denna korta föreläsning kommer exempel på aktiviteter som rullats ut att diskuteras och relateras till förändringar i kunskapsöverföringsmönster som svar på Covid-19 pandemin.

Plats  Online via Zoom, anmäl dig här för att erhålla länk

Innovationsveckan 5-9 oktober 2020

Innovationsveckan är en plattform för alla som utvecklar offentlig sektor. Aktiviteterna arrangeras av olika aktörer runtom i landet. Årets program består av nära 100 aktiviteter som du kan anmäla dig till.

SweDeliver och Nästa generation läkemedelsforskare: ett ekosystem för forskning och kompetensutveckling i samverkan