Testa Center och Uppsala universitet utvecklar för efterfrågad spetskompetens

  • Datum: –11.00
  • Plats: Digitalt online. Länk skickas till alla anmälda.
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala universitet och Testa Center
  • Kontaktperson: Peter Lindblad
  • Seminarium

Uppsala universitet identifierade tidigt behovet av att utbilda för morgondagens kompetensbehov. Välkommen att lyssna till hur de arbetar tillsammans med innovationsmiljön Testa Center.

Testa Center är Sveriges testbädd och innovationscenter inom bioprocessteknologi. Målgrupperna är forskare, studenter och företag som vill testa och industriellt skala upp innovationer i produktionen av biologiska läkemedel.

Vi står mitt uppe i den fjärde industriella revolutionen där en fusion av tekniska, biologiska och digitala teknologier skapar nya spelregler och branschdefinitioner som kräver nya former av samverkan för att säkra framtida konkurrenskraft.

Uppsala universitet identifierade tidigt behovet av att utbilda för morgondagens läkemedelsutveckling, där biologiska läkemedel kräver nya arbetssätt.

Genom sitt samarbete med Testa Center och Cytiva erbjuds studenter utbildning i bioprocess- och läkemedelsutveckling, samt att universitetets forskare får tillgång till Testa Center och dess moderna utrustning inom bioteknisk processindustri.

Seminariet under Innovationsveckan syftar till att visa hur samverkan mellan samhällets och näringslivets behov kan mötas med framsynt kompetensförsörjning i samverkan.

Medverkande:

Jesper Hedberg, föreståndare Testa Center

Forskargrupper från Uppsala Universitet som använt Testa Center
Sara Mangsbo, Assistant Professor, Department of Pharmaceutical Biosciences, Immune oncology
Albert Mihranyan, Professor, Nanotechnology and Functional Materials

Kursansvarig och studenter som använt Testa Center för laborativa moment
Karin Stensjö, Associate Professor, Department of Chemistry - Ångström Laboratory, Microbial Chemistry


Registrera dig