Minor Field Studies: Sida-stipendium för fältstudier!

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65301208091 https://uu-se.zoom.us/j/65301208091
  • Föreläsare: Enheten för internationell mobilitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Enheten för internationell mobilitet
  • Kontaktperson: Jonathan Schalk
  • Telefon: 0184713612
  • Studentevenemang

Genom Minor Field Studies (MFS) kan du få ett stipendium på 27 000 kronor för att göra en fältstudie i ett utvecklingsland som leder till din kandidat- eller masteruppsats.

Under lunchen går vi igenom vad MFS är och hur ansökan går till. Mellan klockan 13-14 finns sedan möjlighet att ställa dina egna individuella frågor på drop-in via Zoom.

Mer information om MFS finns också på www.uu.se/utlandsstudier

Zoomlänk till mötet