MIRAI 2.0 Kick-off-möte och COVID-19 webinar

  • Datum:
  • Plats: ZOOM
  • Arrangör: MIRAI
  • Kontaktperson: Miriam Tardell
  • Telefon: 0729999353
  • Seminarium

MIRAI 2.0 är ett samarbetsprojekt som behandlar vetenskapliga frågor inom åldrande, materialvetenskap, hållbarhet, innovation och entreprenörskap som är relevanta för Japan och Sverige.

Kick-offen markerar starten på en ny fas i MIRAI-samarbetet (2020–2022). Den 7 oktober anordnas en frågestund med några deltagare i framgångsrika samarbeten i det tidigare MIRAI, däribland Malin Graffner Nordberg (UU Innovation). Den 8 oktober blir det en paneldiskussion med japanska och svenska forskare om medicinska och samhälleliga aspekter av COVID-19.

Program och anmälan är tillgängligt på evenemangets hemsida

Mer information om evenemanget på Uppsala universitets hemsida

Ytterligare information

MIRAI 2.0 Kick-off-möte och COVID-19 webinar