I skuggan av Covid-19: Antibiotikakrisen och våra beteenden

  • Datum: –19.00
  • Plats: Livestream via: https://www.uppsalahealthsummit.se/our-summits/seminarium-okt-2020/
  • Föreläsare: Dr. Otto Cars, Dr. Micael Dahlén, Dr. Britta Björkholm, Maria Smith, Birgitta Lytsy, Bengt Matsson.
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala Health Summit
  • Kontaktperson: Kerstin Stewart
  • Telefon: 070-4250138
  • Seminarium

I takt med att antibiotikapreparat förlorar sin kraft att bota bakteriella infektioner försämras vår förmåga att hantera epidemier, cancervård, och all annan sjukvård som vi tar för givet. Vad kan samhället, sjukvården och vi som individer göra för att minska antibiotikaresistensen? Hur tar vi till oss kunskap och varför är det så svårt att förändra beteenden?

Seminariet direktsänds från: https://www.youtube.com/watch?v=mfV7W37PUK4&feature=youtu.be

Medverkande talare:

Otto Cars, Seniorprofessor, Infektionssjukdomar, Uppsala Universitet, Grundare av nätverket ReAct: Antibiotikaresistens- en tyst pandemi som kräver ökad global samordning

Mikael Dahlén, Professor i Ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm: Hur förändrar man beteenden? 

Maria Smith, Generalsekreterare, Axfoundation: Hur skapar man hållbara och antibiotikasmarta konsumenter?

Birgitta Lytsy, Överläkare, Vårdhygien Akademiska Sjukhuset, Uppsala: Resistenta bakterier i vården. Hur minskar vi riskerna?

Bengt Matsson, Sakkunnig, Antibiotikaresistens, Lif: Ansvarsfull tillverkning och användning  ur ett industriperspektiv: Vad kan läkemedelsföretagen göra?

Britta Björkholm, Avdelningschef, Avdelningen för smittskydd och hälsoskydd, Folkhälsomyndigheten: Målgruppsanpassad kommunikation om antibiotikaresistens – vem pratar vi med och vad kan vi uppnå?