Disputation: Adaptive resistance: Power struggles over gender quotas in Uruguay

  • Datum:
  • Plats: Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19 och via Zoom
  • Doktorand: Doktorand: Cecilia Josefsson
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Statsvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Wistus
  • Disputation

Cecilia Josefsson försvarar sin avhandling.

Opponent är Susan Franceschet, professor, Department of Political Science, University of Calgary.

Betygsnämndens ledamöter är Niklas Bolin, docent, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, Mittuniversitetet och Erika Forsberg, docent, Institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet.