ZOOM SEMINAR: The Search for Signatures of Life - Investigating the Geological Archives

  • Datum: –16.00
  • Plats: Via Zoom
  • Föreläsare: Anna Neubeck, Natural Sciences Fellow vid SCAS och forskare vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Kontaktperson: Klas Holm
  • Seminarium

Anna Neubeck, SCAS och Uppsala universitet, talar om hur man letar efter tecken på liv genom att undersöka de geologiska ”arkiven”. Seminariet hålls på engelska och följs av en frågestund.

Anna Neubeck talar om hur man letar efter tecken på liv genom att undersöka de geologiska ”arkiven”. Bland annat tar hon upp hur nya metoder används för att analysera och tolka material, samt att Ni är föreslagen som en biosignatur.

För abstract, mer information och Zoomlänk, se bifogad PDF eller http://www.swedishcollegium.se/subfolders/Events.html.

Ytterligare information