UppTalk Weekly: Urtidsdjurens resa från vatten till land - ett detektivarbete där fotspår är ledtråden

  • Datum: –12.30
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/69219146688
  • Föreläsare: Per Ahlberg, professor vid institutionen för organismbiologi, evolution och utvecklingsbiologi
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Karin Thellenberg
  • Telefon: 018-471 49 47
  • Seminarium

När lämnade ryggradsdjuren vattnet, vad har emalj och fiskars fjäll för likheter med varandra och hur ser ett långhalsat dinosauriefoster ut inuti sitt ägg? Möt Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi och ta chansen att ställa alla dina frågor om människan och djurens evolution. Varmt välkomna

Vill du få en påminnelse om samtalet 30 minuter innan det börjar? Registrera dig här

Direktlänk till zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69219146688

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

https://www.upptech.uu.se/upptalk-weekly