UppTalk Weekly: Kan stenätande bakterier vara nyckeln till minskad koldioxidhalt i atmosfären?

  • Datum: –12.30
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/69127412474
  • Föreläsare: Anna Neubeck, forskare vid institutionen för geovetenskaper, paleobiologi samt gästforskare vid Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Karin Thellenberg
  • Telefon: 018-471 49 47
  • Seminarium

Kan bakterier verkligen äta sten? Och på vilket sätt bidrar dessa bakterier till kampen att få ett nettoutsläpp av växthusgaser ut i atmosfären? Detta är några av de frågeställningar vi i denna veckas UppTalk Weekly ska prata om med Anna Neubeck, forskare i paleobiologi vid institutionen för geovetenskaper. Varmt välkomna!

Länk till zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69127412474

Om du vill ha en påminnelse via mejl 30 min innan samtalet startar Registrera dig här

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

https://www.upptech.uu.se/upptalk-weekly