Skärgårdens flora & Ögonblick för växter

Utställning av Nadya Deevas botaniska illustrationer av lokal natur med inspiration från Skärgården samt Petra Koralls närbilder på växter där botanikerns blick möter fotografens.

Öppet tisdag–söndag kl. 11–17 i juli– augusti, fredag-söndag i september.

Observera att utställningen är senarelagd i förhållande till vårt tryckta program.

Entréavgift 100 kr. Fri entré för barn under 18 år samt för anställda och studenter vid Uppsala universitet.