UppTalk Weekly panelsamtal: Womher - varför har Uppsala universitet ett centrum för kvinnors psykiska hälsa?

  • Datum: –13.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/68242006229
  • Föreläsare: Lisa Ekselius, föreståndare Womher Ingela Nyström, professor i visualisering vid institutionen för informationsteknologi; Andreas Frick, biträdande universitetslektor och docent vid institutionen för neurovetenskap; Erik Grönqvist, universitetslektor och docent vid nationalekonomiska institutionen samt föreståndare vid hälsoekonomiskt forum
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Lina Sors Emilsson
  • Telefon: 018-471 2138
  • Seminarium

Psykisk ohälsa är på väg att bli en av vår tids största och kostsamma samhällsfrågor. För att ta fram mer evidensbaserad kunskap kring psykisk ohälsa bland kvinnor har Uppsala universitet startat Womher som ska bli en tvärvetenskaplig kraftkälla och förstärka nätverk där psykisk ohälsa belyses ur olika perspektiv. Målet är att i framtiden kunna fatta bättre beslut för att främja psykisk hälsa.

Klicka här för att komma direkt till zoom-samtalet

Vill du ha en påminnelse via mejl 30 minuter innan samtalet börjar Registrera dig här

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

Med i panelen:

Lisa Ekselius, professor och överläkare vid institutionen för neurovetenskap och föreståndare för Womher
Ingela Nyström, professor i visualisering vid institutionen för informationsteknologi;
Andreas Frick, biträdande universitetslektor och docent vid institutionen för neurovetenskap;
Erik Grönqvist, universitetslektor och docent vid nationalekonomiska institutionen och föreståndare vid hälsoekonomiskt forum

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

Klicka här för att läsa mer om UppTalk Weekly och se kommande samtal