Womher seminar

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Madeline Balaam, Docent, Medieteknik och interaktionsdesign, Kungliga Tekniska Högskolan
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704250571
  • Seminarium

Title: "Interaction Design for public health and wellbeing"
Host: Teknat - Ginevra Castellano och Joëlle Rüegg
Anmälan till shima.momeni@neuro.uu.se