30 years with the Baltic Sea Environment: What has happened and where are we heading?

  • Datum: –16.30
  • Plats: Online
  • Föreläsare: Keynote speaker: Prof. Emeritus Lena Kautsky, Stockholm University Keynote speaker: Asst. Prof. Anna Törnroos-Remes, Åbo Akademi University Invited expert: Prof. Michael Gilek, Södertörn University Invited expert: Assoc. Prof. Kazimierz Musiał University of Gdansk Special guest: Prof. Emeritus Lars Rydén Uppsala University
  • Webbsida
  • Arrangör: The Baltic University Programme
  • Kontaktperson: Pontus Ambros
  • Telefon: +46 18 4711786
  • Seminarium

Det här är del 1 av seminarieserien "Space Bridges 2.0" organiserat av the Baltic University Programme. Under den första sessionen kommer vi fokusera på Östersjöns miljöutveckling efter kalla krigets slut. Vi kommer både djupdyka in i havets biologiska status, likväl de möjligheter och utmaningar som dess återställande står inför. Seminariet ges på engelska.

I sessionen medverkar flera inbjudna experter och målet är att upplysa och uppdatera deltagarna på den senaste forskningen kring Östersjön, dess miljövetenskapliga historia och framtidsutsikter. På BUP's websida kan du hitta program, presentation av talarna och registeringsformuläret för sessionen. Välkommen!