Disputation: Statebuilding through diaspora recruitment?

  • Datum:
  • Plats: Disputationen kommer att sändas live från Brusewitzsalen, Östra Ågatan 19. https://uu-se.zoom.us/j/61710729071
  • Doktorand: Anna Ida Rock
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Statsvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Wistus
  • Disputation

Anna Ida Rock försvarar sin avhandling "Statebuilding through diaspora recruitment? - The role of capacity, norms and representation for legitimacy in Somaliland and Liberia".
Opponent är professor Isabell Schierenbeck, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet.

Betygsnämndens ledamöter är professor Annika Björkdahl, statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, docent Anders Themnér, institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet och professor PerOla Öberg, statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet (tillika ordförande vid disputationen).

Disputationen kommer att äga rum på svenska.