UppTalk Weekly: Universums uppkomst, storhet och märklighet

  • Datum: –12.30
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/68250269326
  • Föreläsare: Ulf Danielsson, professor vid institutionen för fysik och astronomi
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Lina Sors Emilsson
  • Telefon: 018-471 2138
  • Seminarium

Med nyfikenhet på en värld vars storhet och märklighet vi vet så lite om ifrågasätter professor Ulf Danielsson allt vi tar för sant med matematiken som modell. Där han bland annat hävdar att en objektiv verklighet finns och kan beskrivas av en fysik vi saknar förståelse för. Vid detta UppTalk samtalar vi om universums uppkomst, strängteorin, livets varande och mänsklighetens fria vilja.

Klicka här för att komma direkt till zoom-samtalet 

Vill du ha en påminnelse via mejl ca 30 minuter innan samtalet, registrera dig här

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

Klicka här för att läsa mer om UppTalk Weekly och se kommande samtal