Docentföreläsning

Erik Holmqvist vid institutionen för cell- och molekylärbiologi ger sin docentföreläsning inom ämnet molekylär biovetenskap.

Docenturföreläsning: Hur bakterier använder RNA för att styra sina gener

Institutionen för cell- och molekylärbiologi inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet Molekylär biovetenskap.

Föreläsare: PhD Erik Holmqvist

Titel: Hur bakterier använder RNA för att styra sina gener

Datum: Torsdag 18 mars 2021 kl. 14.15 

Plats: Zoom, https://uu-se.zoom.us/j/66377789801

Ordförande: professor Anders Virtanen

Docenturnämndens representant: professor Monika Schmitz

Sammanfattning: Bakterier kan påvisas i princip i alla typer av miljöer på jorden, och har således utvecklat strategier för att överleva även under extrema levnadsförhållanden, sådana som få andra organismer klarar av. Många bakteriearter utsätts dessutom för omfattande förändringar i den omgivande miljön, vilket kräver snabb anpassning för att säkerställa överlevnad. Denna anpassning sker till stor del genom att reglering av geners aktivitet. Föreläsningen kommer att fokusera på hur bakterier använder sig av små RNA-molekyler för att styra geners aktivitet, och ge exempel på hur detta hjälper bakterier att snabbt anpassa sig till nya miljöförhållanden.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 40-45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Välkomna!