Lic.seminarium: "Competing Pathways of Quenching in Sensitised Lanthanide Luminescence"

Salauat Kiraev presenterar sitt licentiatseminarium med titeln "Competing Pathways of Quenching in Sensitised Lanthanide Luminescence".

Opponent: Dr. Stephen Butler, Senior Lecturer at Loughborough University.

Handledare: Prof. Eszter Borbas, Institutionen för kemi - Ångström, Syntetisk molekylkemi.

Seminariet kommer att hållas via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65406403397

Välkomna!