Hushållet von Linné – stickade täcken, sidenklädning och vetenskaplig verksamhet

  • Datum: –13.00
  • Plats: Digitalt, se ovan.
  • Arrangör: Linnésamverkan. Värd: Svenska Linnésällskapet och Uppsala linneanska trädgårdar.
  • Kontaktperson: Lotta Sturesson Seatre
  • Telefon: 018-471 2874
  • Föreläsning

Lunch med Linné och hans vetenskaper. Onsdagar under perioden 7 april – 26 maj kan du lyssna till populärvetenskapliga föredrag om allt från 1700-talets brödtraditioner och familjen Linnés hushåll, till biologisk mångfald och dagens stadsplanering. Du får träffa idéhistoriker, biologer, agrarhistoriker och landskapsarkitekter.

I vår nya föreläsningsserie Lunch med Linné och hans vetenskaper får du ta del av historiska tillbakablickar och modern forskning.

Hela föreläsningsserien ”Lunch med Linné och hans vetenskaper” direktsänds på Facebook och SLU Play. Du kan också se föredragen i efterhand via Youtube. Sändningarna startar klockan 12 på onsdagar och du hittar dem på  Linné Uppsalas Facebooksida

Den som lyssnar och ser dem i direktsändning via Facebook kommer att kunna ställa frågor till föredragshållaren. Evenemanget är kostnadsfritt och riktar sig till alla som är nyfikna på Linné och hans vetenskaper.

Program

7/4 kl. 12:00 Hushållet von Linné – stickade täcken, sidenklädning och vetenskaplig verksamhet

Med utgångspunkt i sin avhandling berättar idéhistorikern Annika Windahl Pontén om på vilket sätt hushållet var centralt för den vetenskapliga verksamheten på 1700-talet. Annika Windahl Pontén är verksam vid Uppsala universitet.

Facebooksidan om evenemanget Hushållet von Linné – stickade täcken, sidenklädning och vetenskaplig verksamhet

Kommande programpunkter i föreläsningsserien:

14/4 kl. 12 Linné om brödet som födoämne – om svenska brödtraditioner med Karin Gerhardt, SLU.

21/4 kl. 12 Att beskriva arter med Maria Backlund och Anna Westling, Artdatabanken SLU.

28/4 kl. 12 I Linnés fotspår – kartläggning av fåglarnas mångfald med Per Alström, Uppsala universitet.

5/5 kl. 12 När Linnésällskapet återställde Linnéträdgården med Erik Hamberg.

19/5 kl. 12 Det gröna offentliga rummet – från Linné och framåt med Roger Elg, SLU.

26/5 kl. 12 Linnés vilda växter kring Uppsala med Anja Rautenberg, Länsstyrelsen i Uppsala län.

 

Hushållet von Linné – stickade täcken, sidenklädning och vetenskaplig verksamhet