Philosophy Tea - John Maynard Keynes, The Economic Consequences of the Peace

Under våren fortsätter professor Peter Wallensteen och lektor Daniel Ogden den populära föreläsningsserien Philosophy Tea talks.

Under våren fortsätter professor Peter Wallensteen och lektor Daniel Ogden den populära föreläsningsserien Philosophy Tea talks.

Vid det tredje och sista tillfället diskuteras den britiske ekonomen John Maynard Keynes viktiga arbete inom politisk ekonomi; The Economic Consequences of the Peace.

Under sin långa och framstående karriär utmanade Keynes konventionellt ekonomiskt tänkande, bland annat med att förespråka statlig intervention för att avsluta den stora depressionen på 1930-talet. Keynes unika förmåga att känna hur världsekonomin förändrades och att utveckla ny ekonomisk politik därefter talar till oss idag då vi gradvis kommer ut ur Corona-pandemin som har förändrat vår värld radikalt.

Föreläsningen äger rum på engelska.

Pris: 20 kr (studenter). 30 kr (ord. pris).