UppTalk Weekly panelsamtal: Framtidens kraftsystem - från behov till lösning!

  • Datum: –13.00
  • Plats: Digitalt via zoom
  • Föreläsare: Mats Leijon, professor i elektricitetslära vid institutionen för elektroteknik, Uppsala universitet; Jenny Larsson, VD för Hitachi ABB Power Grids, Sverige; Göran Ericsson, forskningschef på Svenska kraftnät och Daniel Karlsson, analysingenjör/adjungerad professor på DNV
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Lina Sors Emilsson
  • Telefon: 018-471 2138
  • Seminarium

Omvärlden förändras och samhället behöver mer och mer el. För att våra städer och industrier ska kunna växa behöver alla aktörer från myndighet, akademi och näringsliv vara med och ta vara på elektrifieringens möjligheter samt möta dess utmaningar. Ställ frågor och möt några av Sveriges ledande aktörer när de samtalar om hur vi kan utveckla kraftsystem med perspektiv från behov till lösning.

Klicka här för att komma direkt till panelsamtalet (zoom-länk)

Om du vill ha en påminnelse via mejl 30 minuter innan samtalet börjar, skriv in din e-postadress här

Paneldeltagare
Mats Leijon, professor i elektricitetslära vid institutionen för elektroteknik, Uppsala universitet
Jenny Larsson, VD för Hitachi ABB Power Grids, Sverige
Göran Ericsson, forskningschef på Svenska kraftnät
Daniel Karlsson, analysingenjör/adjungerad professor på DNV

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

Klicka här för att läsa mer om UppTalk Weekly och se kommande samtal

UppTalk Weekly panelsamtal: Framtidens kraftsystem - från behov till lösning!