Lic.seminarium: "Magnetron sputtered high entropy alloy coatings and the effects of adding carbon"

León Zendejas Medina presenterar sitt licentiatseminarium med titeln "Magnetron sputtered high entropy alloy coatings and the effects of adding carbon".

Opponent: Prof. Peter Leisner, Department of Materials and Manufacturing, Jönköping University. 

Handledare: Prof. Ulf Jansson, Institutionen för kemi - Ångström, Oorganisk kemi

Seminariet kommer att hållas på engelska via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64341642146.

Välkomna!