Lic.seminarium: "Characterization of metal oxide-water interfaces: Deciphering structures and simulating spectra"

  • Datum:
  • Plats: Zoom (https://uu-se.zoom.us/j/68369739944)
  • Föreläsare: Andreas Röckert
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Andreas Röckert
  • Telefon: 018-4173766
  • Licentiatseminarium

Andreas Röckert kommer att hålla sitt licentiatseminarium/försvara sin lic.avhandling med titeln "Characterization of metal oxide-water interfaces: Deciphering structures and simulating spectra".

Opponent: Prof. Christof Wöll, KIT Karlsruhe, Tyskland

Handledare: Prof. Kersti Hermansson, Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

Seminariet kommer att hållas via zoom. (https://uu-se.zoom.us/j/68369739944)