Halvtidsseminarium: Aspects of renal blood flow and oxygenation in sepsis associated acute kidney injury

  • Datum:
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68138095266
  • Föreläsare: Doktorand Tomas Luther
  • Kontaktperson: Robert Frithiof
  • Halvtidsseminarium

Akut njursvikt uppstår ofta i samband med livshotande intensivvårdskrävande infektioner och bidrar till ökad dödlighet. I detta dokotorandprojekt studeras patofysiologiska mekanismer med fokus på njurens blodflöde och syresättning. De enskilda delarbetena genomförs både som experimentella studier och som patientnära klinisk forskning. 

Välkommen att delta via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68138095266