Lärarcafé: Tips och verktyg för hur du kan arbeta med sex- och samtyckesundervisningen

  • Datum: –19.00
  • Plats: Blåsenhus
  • Föreläsare: Antonio Basala, Fredens hus.
  • Webbsida
  • Arrangör: Sektion Lära och Forum för samverkan
  • Kontaktperson: Andrea Dahlkild
  • Föreläsning

Lärarcafé är universitetets mötesplats för lärarstudenter och verksamma lärare.

Lärarcafé. 11 november: Tips och verktyg för hur du kan arbeta med sex- och samtyckesundervisningen

Ansvaret för sex- och samtyckesundervisningen vilar på flera lärare och ska tas upp inom många kurser och ämnen. I en miniföreläsning får du konkreta tips på hur du som lärare kan engagera och aktivera dina elever i diskussioner kring dessa frågor. Du får också förslag på tematiska områden som du kan arbeta med, skapade utifrån samtal och önskemål med de många ungdomar som Fredens hus mött genom sin verksamhet. 

Fredens Hus i Uppsala har sedan början av 2017 arbetat med lärare och elever för att stärka och stötta arbetet mot sexuella kränkningar och för samtycke i skolan. Under 2019 och 2020 förstärktes uppdraget efter att organisationen blivit beviljade statsbidrag från Skolverket. Efter fler än tvåhundra workshopar på olika skolor och med olika klasser kommer de under detta Lärarcafé att dela med sig av sina erfarenheter. 

Föredraget passar framför allt dig som (1) arbetar som lärare på gymnasiet/högstadiet, (2) läser på ämneslärarprogrammet eller (3) är en del av elevhälsovårdsteamet på skolan.

Föreläsare: Antonio Basala, legitimerad lärare och pedagogiskt ansvarig på Fredens Hus. Medlem i EDU Alumn därtill! 
Plats: Campus Blåsenhus, Entréhallen vid stora trappan (von Kraemers allé 1 A)

OM LÄRARCAFÉ

På Lärarcafé träffas lärarstudenter och verksamma lärare/förskollärare för att inspireras av varandra, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips kring olika saker som rör läraryrket. Varje tillfälle inleds med en miniföreläsning (30 min) eller ett panelsamtal i ett aktuellt ämne, följt av fika för kaffe- och pratsugna. 

Lärarcafé arrangeras i samarbete med Sektion Lära som är en del av Uppsala studentkår. 

Gilla Lärarcafé på Facebook!