Anmälan senast 6 juni: Academia/industry matchmaking event

Uppsala universitet ingår i MIRAI 2.0 med svenska och japanska universitet. Under kommande forsknings- och innovationsvecka organiseras den 10 juni ett matchmaking-event som ger forskare, företag och representanter för offentlig sektor möjlighet att nätverka och utforska möjliga samarbeten. Tema för eventet är "Artificial Intelligence and the Future of Healthcare for Older Populations".

Som deltagare får du information från Vinnova om den kommande utlysningen för svensk-japanska samverkansprojekt med forskare, företag och representanter för offentlig sektor. Du får också ta del av exempel på framgångsrika sådana samarbeten. Sedan diskuterar vi i mindre grupper och identifierar möjliga samarbetsområden. 

Om du är knuten till Uppsala universitet anmäler du dig via MIRAI-plattformen: https://www.mirai.nu/mirai-ri-week-2021/

Om du är extern deltagare anmäler du dig via eventhemsidan: https://www.mirai.nu/mirai-ri-week-2021/matchmaking-event/

Sista dag för anmälan är den 6 juni.