Grid frequency stability from a hydropower perspective

  • Datum: –12.00
  • Plats: Endast Zoom (se länk nedan)
  • Föreläsare: Elin Dahlborg
  • Arrangör: Institutionen för elektroteknik
  • Kontaktperson: Urban Lundin
  • Licentiatseminarium

Elin Dahlborg försvarar sin licentiatexamen "Grid frequency stability from a hydropower perspective"

Opponent: Att bli bekräftad

Huvudhandledare: Professor Per Norrlund

Abstrakt (i denna sida på Engelska)

Välkommen att delta via Zoom
(mötes id: 670 8551 9940)