NVivo för kvalitativ dataanalys - Exportera och dela

  • Datum: –14.30
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Hanna Flyckt
  • Utbildning

Välkommen till en kurs där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys.

I denna kurs fokuserar vi på fortsatt arbete utanför NVivo, antingen genom att extrahera data för användning i annan programvara eller genom att exportera data för att presentera och/eller publicera. Under kursen kommer vi att demonstrera i NVivo för Windows. I NVivo för Mac fungerar en del funktioner annorlunda och vissa saknas helt.

Kursen har följande innehåll:

- Exportera enskilda delar av ett NVivo-projekt
- Extrahera data för användning i annan programvara
- Skapa och exportera rapporter

Kursen är öppen och kostnadsfri för studenter och anställda vid Uppsala universitet. Deltagarna bör ha en NVivo-licens eller tillgång till en trialversion av programmet innan kursen startar.

Om du planerar att använda NVivo i ett forskningsprojekt med flera deltagare, kan du kontakta biblioteket för att boka en skräddarsydd workshop för endast din forskargrupp.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig här.

NVivo för kvalitativ dataanalys - Exportera och dela