Studieverktyg för dig med läs- och skrivsvårigheter

  • Datum: –14.30
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Camilla Larsson
  • Utbildning

Välkommen till en workshop i studieverktyg för dig med någon form av läs- och skrivsvårigheter.

Vi visar följande program:

- TorTalk (en talsyntes, text-till-tal)
- EasyReader (program för att läsa talböcker)
- Stava Rex och SpellRight (avancerade rättstavningsprogram på svenska och engelska)

Vi visar grundläggande funktioner och inställningar, samt ger några tips på hur dessa program kan underlätta dina studier. Du får själv testa några av funktionerna.

TorTalkStava Rex och SpellRight kan laddas ned gratis av alla studenter, medan EasyReader kräver att du har ett Legimus-konto. Ladda gärna ner programmen innan workshopen så att du kan testa de funktioner vi visar.

Om du inte har en läsnedsättning, men skulle vilja veta mer om hur du kan ta hjälp av talsyntes (text-till-tal) i dina studier, rekommenderar vi en av våra kommande workshops: Studera med talsyntes - lässtrategier för effektiva studier. Den vänder sig till alla studenter.

Anmäl dig här.